Een onderzoek naar het effect van EPO op de fietsprestatie.

Deelnemerscategorie
Voor dit onderzoek zoeken wij 48 gezonde, goed getrainde, mannelijke wielrenners tussen de 18 en 50 jaar.

Het onderzoek
In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van recombinant humaan erytropoëtine (EPO) op de fietsprestatie en de mogelijke bijwerkingen in goed-getrainde wielrenners.

Welk product wordt onderzocht?
Het onderzoeksmiddel is rHuEPO werkt op dezelfde manier als het natuurlijke hormoon erytropoëtine (EPO). EPO is een hormoon dat door de nieren wordt geproduceerd. Het werkt in op het beenmerg waar het de productie van rode bloedcellen stimuleert. Het middel is al uitgebreid onderzocht en hieruit is gebleken dat het middel veilig en goed verdraagzaam is.
Het middel wordt gebruikt in patiënten voor de behandeling of ter voorkoming van anemie (bloedarmoede) als gevolg van bijvoorbeeld nierfalen of chemotherapie. De correctie van de anemie resulteert in een toename van de inspanningscapaciteit bij deze patiënten.

Waarom gaan we dit product in wielrenners onderzoeken?
Aangezien rHuEPO de inspanningscapaciteit bij patiënten verbetert, dachten sporters dat dit middel ook hun sportprestatie kon verbeteren. In 1990 heeft de World Anti Doping Agency het middel op de dopinglijst gezet. Uitgebreid literatuuronderzoek liet echter zien dat onderzoek naar de effecten van rHuEPO bij wielrenners niet voldoende is uitgevoerd. Onze conclusie is daarom ook dat het niet bewezen is dat rHuEPO een prestatie verbeterend effect heeft in professionele wielrenners. Deze studie moet duidelijkheid in de zaak geven.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
In totaal zullen 48 gezonde, goed-getrainde mannen tussen de 18 en 50 jaar deelnemen.
Van de 48 deelnemers krijgen 24 mensen het onderzoeksmiddel en 24 mensen placebo (niet-actief product) toegediend. Tijdens het onderzoek zult u rHuEPO toegediend krijgen in de vorm van subcutane injecties (onder de huid).
Het onderzoek bestaat uit een keuring en een training, 15 onderzoeksdagen (3 uur per keer), een wedstrijd van 150 km met aankomst op de Mont Ventoux en een nakeuring. Tijdens de 8 weken durende behandelperiode dient u ook uw eigen training voort te zetten. Het onderzoek duurt in totaal 12 weken.

Planning
Het onderzoek loopt in de periode maart tot en met juni. Voorafgaand aan het onderzoek is er een informatiegesprek (duur: 1 uur) en een medische keuring (duur: 1 uur) en training (1 uur).
De onderzoek bestaat uit 15 bezoeken van ca. 3 uur aan het CHDR. Bij 8 van de 15 bezoeken wordt er EPO of een placebo toegediend, bij de resterende bezoeken doet u een inspanningstest.
De studie duurt van keuring tot nakeuring ca. 3 maanden.

Het onderzoek zit vol en is reeds gestart.

Bijzondere omstandigheden
Wij vragen de vrijwilligers om gedurende hun verblijf op het CHDR geen alcohol te nuttigen. U mag gedurende de looptijd van het onderzoek geen drugs, waaronder cannabis, gebruiken. Het gebruik van geneesmiddelen gaat in overleg met de arts.  

Due to the many responses from foreign countries we want to stress that we can only allow participants who fully understand and speak Dutch.

Vergoeding
Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 320,00 en een Pioneer single leg power meter op een crank inclusief een Pioneer fietscomputer twv € 540,00.

Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 125km enkele reis) voor elke reis met uitzondering van de reiskosten voor de informatiebijeenkomst.

Algemene informatie
Indien u langs komt voor een medische keuring vragen wij of u een ID-kaart of paspoort mee wilt nemen. Hiervan maken wij een kopie en met deze gegevens bekijken wij of u de afgelopen 3 maanden heeft meegedaan aan een medisch onderzoek. (zie: is meedoen veilig?)

                                                                                                                            > Aanmeldformulier