• Parkinson onderzoek 1

  man_vrouw

  40 - 75 jaar

  € 3.160,-

  Vergoeding

   

  Een onderzoek naar de effecten van een nieuw middel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

   

  Meer info

proefpersoon nl logo

Onderzoek naar de ziekte van Parkinson

Welkom op de website van het Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden. Op deze pagina vindt u informatie over de lopende en uitgevoerde onderzoeken bij het CHDR met betrekking tot de ziekte van Parkinson. Ook lichten wij toe hoe het CHDR als stichting bijdraagt aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en waarom uw hulp hiervoor van groot belang is.

Wat is het Centre for Human Drug Research?

CHDR staat voor Centre for Human Drug Research, oftewel centrum voor geneesmiddelenonderzoek op mensen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Ons streven is om de medische wetenschap in zijn geheel vooruit te helpen.

Al sinds 1987 voert CHDR in opdracht van diverse farmaceutische bedrijven medicijnonderzoeken uit die bijdragen tot nieuwe medische oplossingen. We bestuderen of een nieuw middel het beoogde effect heeft, hoe het zich gedraagt in het lichaam en eventuele bijwerkingen. Dit doen we met zowel gezonde vrijwilligers als patiënten. Pas na veelvuldig testen weten we zeker of een medicijn effectief en helemaal veilig is als we het op de markt brengen.

Het CHDR doet studies naar middelen in verschillende groepen mensen. Zoals gezonde vrijwilligers, mensen met parkinson, maar ook patiënten met dementie, spierziekten, pijn, huidziekten en psychiatrische ziekten zoals depressie.

Naast het onderzoek in samenwerking met farmaceutische bedrijven doet het CHDR ook zelf onderzoek. Dit onderzoek is typisch gericht op het vinden van nieuwe methodes om geneesmiddeleffecten goed te kunnen meten.

Waarom is uw hulp van belang?

Om de ziekte van Parkinson beter te begrijpen en een mogelijke behandeling te vinden, is het noodzakelijk dat er medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Hierbij bent u van belang, want zonder vrijwilligers kunnen er geen onderzoeken plaatsvinden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat patiënten met de ziekte van Parkinson in de toekomst beter worden geholpen.

Hoe ziet deelname aan een onderzoek eruit?

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een informatiebijeenkomst en medische keuring plaats. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u van de arts uitleg over het onderzoek en krijgt u ruim de tijd om al uw vragen stellen. Wij vragen u ook om uw medicatieoverzicht en de Parkinson diagnose naar deze bijeenkomst mee te brengen. Na afloop van de informatiebijeenkomst volgt een medische keuring waarin wordt bepaald of u aan de gestelde eisen voldoet om deel te kunnen nemen aan het onderzoek. Ieder onderzoek heeft unieke eisen. Mocht u voor een onderzoek niet in aanmerking komen, wil dat niet zeggen dat u voor een ander onderzoek ook niet in aanmerking komt. Ook tijdens de medische keuring geldt dat de arts ruim de tijd voor u neemt om alle stappen van de medische keuring te doorlopen. Afhankelijk van de vereisten van de studie wordt tijdens de medische keuring uw medische voorgeschiedenis besproken, bloeddruk bepaald, een hartfilmpje gemaakt en bloed- en urine verzameld voor laboratoriumonderzoek. Als uw medische keuring in orde is, wordt u goedgekeurd en kunt u voor deelname worden ingepland.

Tijdens het onderzoek verblijft u in het onderzoekscentrum van het CHDR aan de Zernikedreef 8 in Leiden. Het gebouw bestaat uit zeven verdiepingen en is speciaal gebouwd voor onze vrijwilligers. Door de hoge ramen komt er veel daglicht naar binnen en kunt u over het groene Science Park uitkijken. Er zijn slaapkamers voor een of twee personen, woonkamers en een daktuin. Gedurende het onderzoek is er voldoende vrije tijd om bijvoorbeeld te lezen, spelletjes te spelen en televisie te kijken. Het is ook mogelijk om mensen op bezoek te laten komen. In overleg met de studiearts en verpleging is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om uw partner gedurende het gehele verblijf mee te nemen. Voor uw verblijf in het onderzoekscentrum neemt u dezelfde spullen mee als wanneer u op een all-inclusive vakantie zou gaan. Wij verzorgen bedlinnen en handdoeken, zelf neemt u eigen toiletartikelen en schone kleding mee.

De duur en opbouw van het onderzoek wordt voor het inplannen van een informatiebijeenkomst en medische keuring met u besproken. Dit is per onderzoek verschillend. Sommige onderzoeken bestaan uit meerdere overnachtingen en andere onderzoeken bestaan enkel uit losse onderzoeksdagen. Het onderzoek eindigt altijd met een nakeuring waarin wij nogmaals een aantal metingen verrichten en het verloop van het onderzoek met u bespreken. Uw deelname aan het onderzoek is hiermee afgerond en binnen 4 weken krijgt u de vergoeding uitbetaald.

Hoe werkt geneesmiddelenontwikkeling?

Voordat een arts een geneesmiddel aan patiënten kan voorschrijven, wordt het middel uitgebreid getest. Eerst wordt het middel in het laboratorium onderzocht, waarna het middel vervolgens aan gezonde vrijwilligers wordt toegediend. Pas daarna krijgen patiënten het middel toegediend. Met name het testen bij patiënten is belangrijk om het positieve effect van de behandeling vast te stellen. Een positief effect is noodzakelijk bij het maken van de keuze om een middel wel of niet op de markt te brengen.

In Nederland zijn er strenge regels voor het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek op mensen. Alle onderzoeken die het CHDR uitvoert, zijn gebonden aan strenge wet- en regelgeving bij het medicijnonderzoek. De wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen beschermt samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de gezondheid van proefpersonen. Ieder onderzoek wordt daarnaast vooraf beoordeeld door een onafhankelijke medisch-ethische commissie (METC) of door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Wat gebeurt er na het onderzoek?
 •  Krijg ik te horen of ik het onderzoeksmiddel of placebo heb gekregen?

  De werking van het onderzoeksmiddel wordt altijd vergeleken met de werking van een placebo. Een placebo is een ‘nepmiddel’ zonder werkzame stof die er hetzelfde uitziet als het onderzoeksmiddel. Dit betekent dat een gedeelte van de vrijwilligers het onderzoeksmiddel krijgt toegediend en een ander gedeelte het nepmiddel. Op deze manier kunnen deze twee groepen met elkaar worden vergeleken. Het is achteraf mogelijk om te achterhalen welke van de twee middelen u toegediend heeft gekregen.

 • Krijg ik terugkoppeling over de resultaten van het onderzoek?

  Het is mogelijk om na afloop van het onderzoek een terugkoppeling van de resultaten te krijgen. Nadat u bij ons in het onderzoekscentrum bent geweest, kan het echter nog jaren duren voordat een onderzoek daadwerkelijk wordt afgerond. Om op de hoogte te blijven van de onderzoeksresultaten kun u deze Parkinson website raadplegen. Hier publiceren wij regelmatig de resultaten van onze Parkinson onderzoeken.

 • Mag ik na afloop het onderzoeksmiddel blijven gebruiken?

  Het is helaas niet toegestaan om het onderzoekmiddel na afloop van het onderzoek te blijven gebruiken. Het middel zou dan door uw arts moeten worden voorgeschreven. Artsen kunnen het onderzoeksmiddel pas voorschrijven als het middel officieel door verschillende instanties is goedgekeurd en erkend. Die goedkeuring kan na afronding van het onderzoek nog jaren op zich laten wachten. Het is helaas niet toegestaan om het middel in de tussentijd te gebruiken.

 • Parkinson onderzoek 1

  man_vrouw

  40 - 75 jaar

  € 3.160,-

  Vergoeding

   

  Een onderzoek naar de effecten van een nieuw middel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

   

  Meer info

CHDR
Zernikedreef 8
2333 CL Leiden

T: 071-524 64 64
E: recruit@chdr.nl
W: www.chdr.nl

Onderzoeken die het CHDR heeft uitgevoerd

Hieronder vindt u voorbeelden van onderzoeken die bij het CHDR zijn uitgevoerd.

 • Fase 1 onderzoek naar de ziekte van Parkinson: artikel Parkinson magazine nummer 3 2020. Lees meer.

 • Onderzoek CHDR1853: inenten tegen het alfa- synucleïne eiwit. Lees meer.

 • Onderzoek CHDR1910: het remmen van het LRRK2 eiwit. Lees meer.

 • Onderzoeken CHDR1823, CHDR1920 en CHDR1933: inhaleren en sprayen van apomorfine. Lees meer.