proefpersoon nl logo

Onderzoek naar verschillende aandoeningen

Op deze pagina vindt u informatie over de lopende en uitgevoerde onderzoeken bij het CHDR met betrekking tot verschillende aandoeningen. Ook lichten wij toe hoe het CHDR bijdraagt aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en waarom uw hulp hiervoor van groot belang is.

Wie zijn wij?

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) is een stichting zonder winstoogmerk en doet al sinds 1987 (geneesmiddelen)onderzoek. Ons streven is om de medische wetenschap in zijn geheel vooruit te helpen. Wij dragen hieraan bij door samen met gezonde vrijwilligers en patiënten geneesmiddelen voor verschillende aandoeningen te onderzoeken. Daarnaast doen wij ook onderzoek om de ziekte en het ziekteproces beter te begrijpen.

Soorten onderzoek bij het CHDR

Geneesmiddelenonderzoek verloopt in 4 fasen. Het CHDR voert voornamelijk fase 1- en fase 2 onderzoeken uit. In fase 1 onderzoek worden nieuwe geneesmiddelen onderzocht in gezonde vrijwilligers. Er wordt gekeken of het middel veilig is en goed verdragen wordt, en hoe het lichaam het middel opneemt en verwerkt. In fase 2 onderzoeken wordt het geneesmiddel onderzocht in patiënten, voor wie het middel uiteindelijk bedoeld is. Nu wordt onderzocht of het middel daadwerkelijk werkt, en welke dosering het meest geschikt is.

Naast fase 1 en 2 onderzoek, doen wij ook onderzoek naar ziekteprocessen en meetmethoden. Door meer te leren over het ziekteproces, kunnen er mogelijke aangrijpingspunten voor medicatie ontdekt worden. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar verschillen in bloedwaarden bij Parkinsonpatiënten en gezonde vrijwilligers. Of onderzoeken we nieuwe meetmethoden om de huidbarrière in kaart te brengen, voor huidaandoeningen zoals psoriasis en eczeem.

Waarom deelnemen?

Het CHDR wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor verschillende aandoeningen, en dat doen we graag in samenwerking met u. Hierin vult u als vrijwilliger en patiënt een kritieke rol. Zonder uw bijdrage kan er geen onderzoek plaatsvinden naar nieuwe medicijnen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat patiënten in de toekomst beter worden geholpen.

Onderzoek per aandoening

Op dit moment wordt er hard aan deze website gewerkt. Komt u later nog eens terug om te kijken naar nieuwe informatie.

Eczeem 

 

Epilepsie

 

Essentiële tremor

 

Parkinson

 

Psoriasis